Lagerformidling.dk

Find lagerlokaler til leje. Skabt af Virksomhedslokaler.dk

Lagerlokale til leje i Skive

700 m2 lager i Skive til leje

700 m2 lager til leje i 7800 Skive

Lagerhal beliggende på Ulvevej i veludbygget erhvervsområde, nær Skive ringvej og hovedveje til Holstebro, Nykøbing Mors, Herning og Viborg. Lejemålet er beliggende i et større produktions-/lagerejendomskompleks, der er udlejet til forskellige lejere. Bygningen er opført over stålspærkonstruktion i frit spænd med ydervægge i betonelementer. Taget er built up (fladt tag) og belagt med tagpap. Lejemålet indeholder et stort og regulært lagerlokale på ca. 700 kvm. Lejemålet er forsynet med 4 store elporte på ca. 4,5m x 4m i terræn og 1 port med læsserampe på ca. 3m x 2m. Der er gennemkørselsmulighed i de 4 store porte. Lejemålets loftshøjde er ca. 5 m under spær. Der er mulighed for at medleje større lager-/produktionsarealer på ca. 590 kvm samt administrationsafsnit på 410 kvm. Der er særdeles gode udenomsarealer til lejemålet, herunder stort asfalteret areal til til-/frakørsel, parkering og lignende. Grundarealet er indhegnet. Ring og hør nærmere om mulighederne i ejendommen. Ejendommen, er beliggende i det attraktive Egeris-erhvervsområde, som er et nyere erhvervsområde umiddelbart syd for Skive midtby og med kort afstand til ringvejen / hovedlandevej A26. Bygningen er opført over stålspærkonstruktion i frit spænd med ydervægge i betonelementer. Taget er built up og belagt med tagpap. Udenomsarealerne er udlagt til indhegnet tilkørsels- og parkeringsareal befæstet med asfalt.700 m2 lager til leje i 7800 Skive